top of page
Maghanap
  • Larawan ng writerAJCMFI

Marawi Community Learning Centers

Updated: Hun 2, 2022

Monitoring of Community Learning Centers at Transitory Shelter, Barangay Olowa Ambolong, Marawi City and Brgy. Raya Timbab, Butig, Lanao del Sur conducted by Lanao's Head Learning Facilitator, Saiven M. Romuros, LPT.

Assigned Learning Facilitators are Sittie Yusrah Lumbos, LPT and Baisanie Abdulazis, LPT.


3 view0 komento

Mga Kamakailang Post

Tingnan Lahat

Comentarios


bottom of page